Se video av nye E6

Etter intenst arbeid er Statens vegvesen nå ferdig med reguleringsplanforslaget for E6 mellom Ranheim og Værnes. Dette blir sendt ut på høring i september, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Vedtak i kommunene er ventet april 2016, og da vil strekningen E6 Ranheim–Værnes være planmessig avklart.

Det planlegges å utvide E6 til fire felt og doble tunnelløp mellom Trondheim og Stjørdal.

Videoene er en visualisering av den 22,9 km lange vegtraseen.

E6 Ranheim–Værnes er en av strekningene som skal inngå i vegselskapet Nye veier AS fra 1. januar 2016. Det er styret i Nye veier AS som prioriterer utbyggingsrekkefølgen for strekningene de har ansvar for.

Tunnelsikkerhet er hovedmålet

Trafikksikkerhet i Være-, Stavsjøfjell- og Helltunnelen er det primære målet for planprosjektet.  – Vi syns det har blitt en god plan. Det har vært bred involvering og vi har fått mange innspill underveis som er hensyntatt i planen, sier planprosjektleder Torstein Ryeng.

Vegen følger i hovedsak dagens trase, og er utvidet til fire felt. Dermed er det tatt godt vare på den vegkapitalen som allerede ligger der. Kryssløsningene er blitt mer robuste, og tar hensyn til framtidig samfunnsutvikling og kollektivløsninger.