Nytt tlf.nr til legevakta

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116117 (uttales hundreogseksten hundreogsøtten) for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Du trenger ikke lenger vite hvilken legevakt du hører til. Samme hvor i landet du er, kan du ringe 116117 for å komme til legevakten. Dette er særlig nyttig hvis du er på ferie eller reise.

Legevakten skal hjelpe deg når fastlegen ikke er tilgjengelig: Fastlegen er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig, skal du alltid ringe fastlegen først.

Kontakt mot helsevesenet har tre nivåer i Norge.

 • Fastlegen er din hovedkontakt.
 • Legevakt skal hjelpe når fastlegen ikke er tilgjengelig.
 • Hvis det er akutt og står om liv, skal du ringe 113.
 • Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt.
 • De gamle «lokale» telefonnumrene til legevaktene har fortsatt en funksjon og vil fortsatt virke:

Det lokale nummeret til legevakten finner du på kommunens nettside eller nummeropplysningstjenester.

Kontaktinfo for Øyeblikkelig hjelp i Malvik kommune: 

 • Legevakt for Malvik, Melhus, Klæbu og Trondheim Telefon 07352
 • Hommelvik Legekontor på tlf: 73 97 21 00
 • Saksvik Legekontor på tlf: 73 98 71 00
 • Vikhammer Legekontor på tlf: 73 97 35 00
 • Legevakt 116117  når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
 • Ring 113 når det er akutt og står om liv

Eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakten/legekontor:

 • Høy feber – særlig hos barn
 • Moderate pustevansker
 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring
 • Slapt og medtatt barn eller voksen
 • Alvorlig psykisk sykdom
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
 • Kuttskader som må sys
 • Mistanke om brudd

Når skal du ringe 113 ?

Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp, skal du ringe 113. Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:

 • Nye lammelser i ansikt eller arm
 • Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
 • Plutselig og uforklarlig ustøhet
 • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • Brystsmerter i mer enn fem minutter
 • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
 • Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme.