Klipp hekken din

En av ti dødsulykker på sykkel skyldes dårlig sikt på grunn av vegetasjon, melder Vegvesenet. Oppfordringen fra den kanten er klar: Klipp hekken din!

Sjekk sikten og ta beskjæringen nå, slik at skolebarn og andre kan sykle og gå trygt forbi eiendommen din. Barn som går eller sykler rager ikke så høyt over bakken, og kan fort bli usynlige bak en hekk. Dessuten har barn større problem enn voksne med å bedømme fart og avstand og holde oppmerksomheten. Det er helt avgjørende at bilister har mulighet til å se disse sårbare trafikantene.

Statens vegvesen har gitt ut informasjon om hvordan man sikrer bedre siktforhold i trafikken.

– Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til vei, eller gang- og sykkelvei? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel, skriver Statens vegvesen på Twitter.

Vegloven er også tydelig på dette. Der står det at myndigheten kan sørge for at arbeidet blir gjort, om ikke hageeier følger påbud om å fjerne tre, busker eller annen plantevekst som truer eller er til hinder for trafikksikkerheten.

Regelverket sier at hekker og gjerder skal ikke være høyere enn 50 centimeter ved utkjørsler og parkeringsplasser.