Bensinprisene opp og ned i Malvik

Konkurransetilsynet følger nå nøye med drivstoffmarkedet og de nasjonale kjedene sin adferd i de lokale markedene.

– Bakgrunnen for dette er at disse har klart å koordinere sin atferd i markedet blant annet gjennom en felles prisoppgang hver mandag og torsdag. Konsekvensen er høyere priser for forbrukerne, sier konkurransedirektør Christine Meyer i en pressemelding fra Konkurransetilsynet.

– Prisoppgangen hver mandag og torsdag, og måten dette gjennomføres på, er skadelig for konkurransen. Tilsynet har ingen indikasjoner på at det foregår ulovlig samarbeid i dag, men vil invitere hvert enkelt selskap til et møte for å diskutere hvordan prisene fastsettes, sier Meyer.

Variasjoner i Malvik

Malviknytt har fulgt litt med på prisutviklingen lokalt den siste uken. Fra de tidspunkt vi har sjekket drivstoffprisene i kommunen registrerte vi at 95 blyfri hadde høyest pris onsdag 12.august med kr 14,89/L (Statoil) og laveste pris mandag 17.august på 13,42/L. (Uno X)

Diesel hadde omtrent samme utvikling med høyest pris onsdag 12.august på kr 12,79/L (Shell) og lavest mandag 17.august med kr 11,44/L (Uno X)

Små variasjoner i drivstoffprisen mellom stasjonene i Malvik, men det er billigst å tanke bilen mandag morgen.
Små variasjoner i drivstoffprisen mellom stasjonene i Malvik, men det er billigst å tanke bilen mandag morgen.