Sosialistisk Venstreparti

Rakel S. Trondal,  er ordførerkandidat for Malvik SV

Jeg er 41 år og jobber som lærer i ungdomsskolen. Egentlig kommer jeg fra Reinsvoll i Vestre Toten kommune, men jeg har bodd i Trøndelag i 21 år, så det er her i Malvik jeg hører til.

Jeg bor på Saksvik, er gift og har tre barn på 6-16 år. Jeg liker godt å lese, se en god film, gå på teater og konserter, men det blir dessverre alt for lite tid til dette i en travel hverdag.

Jeg begynte med politikk fordi jeg er opptatt av skole, miljø og arbeidsliv, men mest av alt fordi jeg vil kjempe for rettferdighet. Malvik skal være en god kommune å vokse opp og bo i. Du skal få et godt tjenestetilbud uavhengig av hvem du er og størrelsen på lommeboka.

SV mener at de viktigste oppgavene bør løses i felleskap. Derfor vil vi at fellesskapet skal ha ansvaret for barnehage, skole og omsorg. Derfor sier vi nei til privatisering og konkurranseutsetting i kommunene.

SV tar klima på alvor. Vi vil skape grønne og moderne lokalmiljøer der folk trives. Vi skal ta vare på miljøet for framtidige generasjoner, og gi innbyggerne både fornybar næringsutvikling og rike naturopplevelser.

Derfor vil vi verne matjord og sårbar natur i kommunen mot utbygging.

Jeg er ordførerkandidat fordi jeg vil ta kampen for et varmt samfunn, et samfunn der de som trenger det får hjelp og der folk opplever å bli hørt.

Derfor vil jeg ha flere helsesøstre i skolen, flere hender i helsevesenet og flere lærere i klasserommene.

Malvik kommune skal være en foregangskommune når forebyggende folkehelsearbeid og vi skal bli en av Norges beste kulturkommuner.

SV tar kampen for Malvik! SV tar kampen for et varmt samfunn!

Godt valg!