Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne i Malvik har ambisjoner om en grønn og bærekraftig kommunepolitikk.

Knut Svisdahl, 1. kandidat på lista til Miljøpartiet De Grønne i Malvik er 58 år og bor på Hundhammeren. Utdannet tømrer og sosionom. Jobber i Trondheim kommune, Trondheim eiendom, med utvikling av gode bomiljø blant kommunale leietakere.

Malvik MDG ser ikke på personfokus som et viktig element i valgkampen. Vi er i utgangspunktet et kollektivt orientert parti og har for eksempel derfor valgt to talspersoner av to kjønn istedenfor leder og nestleder. Vår andre talsperson er Heidi Steine.

Malvik MDG er i medvind, og vi har sterkt engasjerte medlemmer og velgere. Disse har forventninger til at vi skal gjøre en forskjell i politikken. Er vi heldige så kan vi få inn to representanter i kommunestyret som kan bidra til et økt fokus på grønn politikk. Dette er noen av sakene vi spesielt vil arbeide for:

 • Opprettholdelse av artsmangfoldet i skog og mark, vann og sjø.
 • Jord og skogvern.
 • Dyrkingsmetoder som ikke er skadelige, men bærekraftige og økologiske.
 • Stimulering til småskalaproduksjon og bytteordninger av mat.
 • Tilsynsordninger for å unngå dyretragedier i landbruket.
 • Dyrs rettigheter.
 • En sunn kommuneøkonomi som kan bidra til at kommunen kan yte god helse- og velferdsservice til sine syke og pleietrengende. At barn og unge får gode oppvekst- og læringsvilkår og tilstrekkelig med barnehageplasser og skoler.
 • At kommunen gir pårørende og mennesker med nedsatt funksjonsevne en tydelig stemme i helse- og omsorgspolitikken.
 • Å legge til rette for grønn næringsutvikling og entreprenørskap.
 • Å gjøre Malvik til en fairtrade-kommune.
 • Bedre lokalt kollektivtilbud.
 • Bedre tilretteleggelse for sykkel/elsykkel langs hovedveiene.
 • Elektrifisering av jernbanen gjennom Malvik, samtidig med dobbeltspor og tunell.
 • Oppgradering av fylkesvei 963 mellom Selbustrand og Hommelvik.
 • Opprettholdelse av de små lokalsamfunnene i kommunen, som for eksempel Mostadmark.
 • Utarbeidelse av en overordnet miljøplan for Malvik kommune.
 • At Malvik skal ta imot flere flere flyktninger.
 • At Malvik skal forbli en egen, selvstendig kommune.

Alt dette bygger på Miljøpartiet De Grønnes grunnprinsipper: Solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

Les programmet til Miljøpartiet De Grønne her