Høyre

Jeg er født i 1971 og vokste opp på Byåsen i Trondheim. I 2005 flyttet jeg til Sveberg og jeg bor nå i Smiskaret, midt i Malvik. Her bor jeg med samboer og mine tre barn Emil 17 år, Martin 15 år og Hanne som er 13 år. Har også det vi kaller bonusbarn, og setter stor pris på når de er her sammen med oss. Vårt hus er alltid åpent, både for venner som trenger noen å snakke med eller om huset er fullt av barnas venner.

Er ei ganske vanlig dame, men med et stort hjerte og engasjement for kommunen min. Jeg ønsker å endre den politiske kursen i kommunen vår. Jeg vil at Malvik kommune skal være en god kommune både bo og jobbe i.  Jeg ønsker å tilrettelegge slik at flere gjør som meg, flytter og blir boende i vår fantastiske kommune.

Mine barn har gått både i barnehage, barne- og ungdomsskole i Malvik. Har derfor kjent viktigheten av at en skole har fokus på læring i klasserommet. En skole som gir like muligheter for alle.

Jeg har yrkeserfaring fra næringsliv og det offentlige. Har studert bedriftsøkonomi på BI.

Har en allsidig bakgrunn med hovedvekt innenfor ledelse, kontor, markedsføring og økonomi.

Dette er kunnskap og erfaringer jeg mener jeg kan ta med meg for å bidra til at kommunale tjenester organisere klokt, effektivt og fornuftig. Jeg vil jobbe for at kommunen skal få en god økonomi uten at dette skal gå utover tjenestene og tilbudene kommunen gir sine innbyggere.

Anser meg selv som en positiv person, og vil at kommunen vår skal være en «JA-kommune»; imøtekommende og serviceinnstilt overfor innbyggere, ansatte og næringsliv.

I 2010 døde dessverre min samboer, og jeg måtte på mange måter starte mitt liv på nytt. Når jeg nå ser tilbake på denne tiden, så skal jeg være helt ærlig å si at jeg faktisk ikke helt skjønner hvordan jeg klarte å håndtere det. Men i ettertid, ser jeg at vi mennesker klarer det aller meste, bare vi bestemmer oss. Livet må bare gå videre, for alternativet syntes jeg ikke virker fristende. Har nok erfart hvor viktig det er at vi har en omsorgstjeneste som vektlegger verdighet og kvalitet for brukerne.

Før jeg ble malviking bodde jeg på en gård på Stjørdal. Her fikk jeg erfare hvordan det er å være gårdbruker både med tanke på landbrukets rammevilkår og disposisjonsretten til grunneiere.

Som mor til tre tenåringer ser jeg verdien av det frivillige arbeidet som legges ned innenfor idrett og det øvrige kulturliv. Dette er trivselsfaktorer og viktig for at et lokalsamfunn skal fungere og for at det skal bli et godt og sosialt oppvekstmiljø i Malvik.

I min tidlige ungdom tok jeg utdanning innen søm, den kunnskapen har jeg heldigvis kunnet bidra med ovenfor flere kor, teater og revygrupper her i kommunen ved å ha sydd kostymer og lignende. Dette er noe jeg har gjort med den største glede. Da får jeg brukt mine kreative sider!

Jeg, som mange andre foreldre og foresatte har stilt opp med vaffelrøre, kaker og kaffe til forskjellig arrangement barna er med på.

Frem til jeg ble mamma var jeg aktiv i speiderbevegelsen, her fikk jeg lært veldig mye. Kunnskap om førstehjelp, friluftsliv og ikke minst kameratskap og samhold. Erfaringer og kunnskap jeg ikke går og tenker over til vanlig, men egenskaper som kommer til nytte i det daglige.

Jeg har også drevet med dykking, en fantastisk opplevelse å utforske havets fantastiske skatter. Det finnes ingen grenser under vann….

Jeg er opptatt av at det skal være trygt og godt i Malvik, for alle.

Trygge og gode skoler, et godt helsevesen og gode omsorgsløsninger for eldre i institusjon, i hjemmebaserte tjeneste og barn i barnehagene, er saker jeg brenner for.

Tilrettelegging er et annet stikkord for min politiske ideologi. Jeg mener at det offentliges oppgave veldig ofte er å legge forholdene til rette for nyetableringer og næringsliv uten alt for gjennomgripende reguleringer og begrensninger fra kommunens side.

For å skape trygghet er jeg av den oppfatning at dette også kommer med en god og sunn kommuneøkonomi. Det kan faktisk sammenlignes med vår private økonomi, vi kan ikke bruke mere enn det vi tjener. Har jeg 5.000,- på kontoen, så kan heller ikke jeg bruke kr. 50.000,-

Jeg mener en sunn og god kommuneøkonomi skaper trygghet og forutsigbarhet for kommunens innbyggere og de ansatte i kommunen. De vil få en lettere hverdag og tryggere arbeidsplasser med en god økonomistyring, akkurat slik som med privatøkonomien.

Mitt mål ved valget i 2015, er i samarbeid med andre partier på borgerlig side, å overta styringen av kommunen.

Hele Malviks befolkning, de kommuneansatte, frivilligheten og næringslivet skal oppleve at Malvik kommune igjen skal bli en JA-kommune!

Med vennlig hilsen

Eva Lundemo

Ordførerkandidat

Malvik Høyre

Les Malvik Høyre sitt program her