Fokus Malvik

Førstekandidat er Randi Johnsen Eikevik

Hun er 59 år, gift og har 2 barn på 32 og 26 år. Bor på Saksvik men er opprinnelig fra Nordfjord, flyttet til Trondheim i 1975 og til Malvik i 1987.

Jobber til daglig som seniorrådgiver innen tariff i Norges Fiskarlag, Mannskapsseksjonen.

Har vært folkevalgt i Malvik kommune i 4 perioder og sittet i formannskap i 3 perioder samt Administrasjonsutvalg. Har vært gruppeleder, utvalgsleder, medlem av Arbeidsmiljøutvalg, utvalg for oppvekst og kultur samt en rekke styreverv blant annet Innherred renovasjon IKS, Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, Malvik Biogass, Malvik Everk AS, samarbeidsutvalg ved flere skoler og barnehager i Malvik kommune og utsending til Værnesregionen og Trondheimsregionen i forbindelse med interkommunalt regionsamarbeid mellom kommunene i disse regionene.

Synes politikk er svært spennende og målet med mitt engasjement er blant annet å skape gode oppvekstvilkår, gode boforhold og være en forkjemper for de som trenger støtte og bistand til å nå frem enten det er kommunal forvaltning eller andre steder for å få det de har krav på.

Jeg har deltatt på mange ulike arenaer både internasjonalt og nasjonalt i forbindelse med politikk og fagforeningsengasjement. Jeg har deltatt i toppskolering både innen politiske parti og tillitsvalgtskolering.

Jeg er sterkt opptatt av at alle skal få en så bra hverdag som mulig enten de vokser opp i vår kommune eller andre steder i verden og ønsker å bidra for en god og rettferdig hverdag så langt dette er mulig.

Sitter i faglig råd for naturbruk i Utdanningsdirektoratet hvor fokus blant annet er å få elever til å komme i mål med sitt skoleløp og utdanne flere fagarbeidere.

Jeg har jobbet både i offentlig og privat sektor og har hatt sterkt engasjement for arbeidsplass og kollegaer og et godt samspill med de som skal fungere sammen.

Mennesket i fokus og å se helheten til den enkelte er viktige mål i min hverdag og her har en som politiker en kjempeviktig oppgave.

Ønsker å jobbe enda mer aktiv i politikken med å sikre god kompetanse på de ansatte, få ned sykefraværet og tilrettelegge for gode arbeidsmiljø. Dette vil igjen gi innbyggerne en enda bedre kvalitet på tjenesten som leveres.

Som 1. kandidat for Fokus Malvik går jeg til valg på det felles programmet jeg som listekandidat for nevnte valgliste ønsker å fokusere på i de kommende 4 år. Vi ønsker at innbyggerne skal få mulighet å påvirke enda mer sin hverdag og at du skal få gode tjenester uansett hvor du bor i Malvik.

Les Fokus Malvik sitt program her