Farlig skråning i Smiskaret

En ca 20-30 meter lang usikret skråning bekymrer Romar Reppen–Gjelseth i Smiskaret.

Den ligger like ved innkjøringen til familiens eiendom og er tettvokst med løvskog, busk og kratt og er omtrent 5-6 meter dyp med store steiner.

– Om noen sykler eller faller utfor her vil de kunne risikere store skader, sier Reppen–Gjelseth. Han har nå rapportert området til Malvik kommune via nettstedet Fiks Gata Mi.

– Det syntes jeg var en forenklet og lett tilgjengelig måte å rapportere slike tilfeller inn til kommunen på.

Nå håper han på et snarlig svar.

– I enden av vegen er det et ridesenter som genererer en del trafikk og dette er veien til flere boliger. Autovernet slutter en 20-30 meter før innkjøringa til vår eiendom.

– Så det kan være fort gjort å havne utfor her, samtidig som det ser ut som det er ganske enkelt å hindre slike uhell.

– Det vi søker om er hjelp til et gjerde eller en annen form for sikring. På den andre siden av autovernet er det også skråninger, men her er det opparbeidet plen og skråningene er godt synlig, da viser man større forsiktighet, sier han.

– Her er det fort gjort å havne utfor og området kan nok sikres på en enkel måte, mener Romar Reppen – Gjelseth.

Datteren Milla (12) synes skråningen er skummel mens lillebror Jonathan (10 mnd) ikke skal begynne å sykle før om et par år.