Arbeiderpartiet

Alle partienes ordførerkandidater har fått samme mulighet til å presentere seg i Malviknytt. Arbeiderpartiets kandidat har bedt om og fått litt lengre frist for sitt innlegg.