Mener kontrollutvalget ikke skal etterprøve vedtak.

Rådmannen må mandag forklare seg for medlemmene i kontrollutvalget om sin rolle i forbindelse med avviklingen av Malvik Næringsutvikling AS og ansettelse av daglig leder som næringssjef i Malvik kommune.

Malvik kommunestyre vedtok 23.februar at ansettelse av en eventuell næringssjef gjøres som en selvstendig vurdering av Malvik kommune basert på offentlig utlysing av stillingen hvor ansettelse gjøres basert på kvalifikasjonsprinsippet.

Med dette som utgangspunkt henstiller kommunestyret generalforsamlingen i Malvik Næringsutvikling AS om å avvikle selskapet snarest mulig. Dette ble vedtatt med 16 av 31 stemmer.

Virksomhetsoverdragelse

Mandag 1.juni 2015 orienterte rådmannen kommunestyret om status i saken om avvikling av Næringsselskapet og opplyste at avviklingen ansees å være en virksomhetsoverdragelse.

Dermed har daglig leder rett til å bli ansatt som næringssjef i kommunen.

Kontrollutvalgets leder Per Walseth (uavhengig) varslet i kommunestyret at han ønsket å be kontrollutvalget om å se på rådmannens rolle i forbindelse med det som har skjedd i saken.

Innhentet dokumentasjon

På bakgrunn av at kontrollutvalgets leder og nestleder ønsket en sak, har sekretariatet innhentet dokumentasjon fra rådmannen.

I tillegg er det bedt om at rådmannen orienterer kontrollutvalget og svarer på spørsmål i møtet.

Når det gjelder avklaringene om avviklingen av Malvik Næringsutvikling AS er en virksomhetsoverdragelse, viser sekretariatet til notater fra KS-advokatene og advokatfirmaet Pretor.

Konklusjonene i disse dokumentene er klare på at det er en virksomhetsoverdragelse heter det i innstillingen til kontrollutvalgets møte.

Sekretariatet legger disse konklusjonene til grunn og anbefaler ikke kontrollutvalget å bruke ressurser for å etterprøve dette forholdet.

Møtet i kontrollutvalget er åpent for alle, og avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset i Hommelvik, mandag 17.august kl 17.00