I kveld får de Kulturminnefondets plakett.

Eierne og driverne av Karlslyst Gård i Hommelvik, Kari M. Saxevik og Tore Hammer, får i kveld overrakt Kulturminnefondets plakett i messing for sin omfattende restaurering av gården.

Karlslyst gård i Hommelvik ble oppført av løytnant Carl J. W. Halck og skriver seg helt tilbake til 1823. Da gården først ble oppført fungerte den som godseiersete for Hommelvigen og Mostadmarken Jordegods. Gården er et viktig kulturminne som i mange år lå brakk, men under dagens eiere, Kari M. Saxevik og Tore Hammer, er gården blitt betydelig restaurert og fasadene fremstår i dag slik som den gjorde i 1823.

De senere årene har de brukt til sammen ca. 1,8 millioner kroner på restaurering av gården, hvorav omtrent 700.000 av dette har vært støtte fra Kulturminnefondet, SMIL-midler og Riksantikvaren. I ettertid har denne innsatsen generert flere kulturarrangement på gården, som musikalen om Carl Halck, Grautfest på Karlslyst med Hommelvik juniorkorps, Såmmårfjøsopera og noen revyer.

Denne innsatsen er blitt lagt merke til, og nå blir Karlslyst gård tildelt Kulturminnefondets plakett i messing, en hedersbevisning få kan skilte med. Tildelingen er på bakgrunn av istandsettingsarbeidet på gården og måten dette er blitt et levende kulturminne med ny aktivitet som generer verdiskapning.

Grautfest på Karlslyst er et av kulturarrangementene som har blitt en tradisjon på gården.
Grautfest på Karlslyst er et av kulturarrangementene som har blitt en tradisjon på gården.
Såmmårfjøsoperaen i 2014 trakk fulle hus i det nyrestaurerte sommerfjøset på gården.
Såmmårfjøsoperaen i 2014 trakk fulle hus i det nyrestaurerte sommerfjøset på gården.