Tilskudd til krigsminneprosjekter i Malvik

Riksantikvaren har fordelt rundt fem millioner kroner til ulike krigsminneprosjekter. Pengene skal gå til bevaring av kulturminner fra andre verdenskrig.

Det var tidligere i år at klima- og miljøminister Tine Sundtoft oppfordret riksantikvar Jørn Holme og alle landets kommuner til å registrere og formidle kulturminner fra den andre verdenskrigen.

I den forbindelse utlyste Riksantikvaren midler til istandsetting, skilting og skjøtsel av krigsminner, og til verdiskapingstiltak knyttet til kulturminner fra andre verdenskrig.

4,9 millioner kroner er fordelt på 32 prosjekter. I alt kom det inn 82 søknader.

Malvik kommune har fått tilskudd på kr 20.000,- til kartlegging og skilting av sjøflyhavn og tunnelanlegg fra andre verdenskrig.

Dette skriver Riksantikvaren i en pressemelding.