Malvik ute av travbanekampen

Om vel 14 dager avgjør styrene i Det Norske Travselskap (DNT) og Midt-Norge Travforbund om Leangen travbane skal selges og hvor det nye travanlegget skal etableres.

Til bladet Trav- og galopp-nytt sier styreleder i DNT, Atle Larsen, at det gjenstår kun tre alternativer for nytt travanlegg i Midt-Norge.

– Det gjenstår tre alternativer. Det er Orkdal, Melhus og Klæbu. Trolig sitter vi igjen med ett eller to etter 22. august, sier han til Trav- og Galopp-nytt.

– Vi har en utfordring i Melhus der jordbruksmyndighetene ikke er helt med på laget. Ordføreren er ingen tilhenger av bane der og det er usikkerhet knyttet til Melhus som må avklares

Larsen sier videre at den 22.august avgjøres det endelige salget.

– Alle dokumenter i denne saken tilsier at det er et flertall for å selge Leangen og det tror jeg blir resultatet også 22. august. Det blir flertallet som bestemmer, slik det har vært hele tiden i denne saken, sier DNTs styreleder Atle Larsen, til Trav- og Galopp-nytt.

Men han tar imidlertid et lite forbehold.

– Det finnes en exitmulighet og det er om vi ikke har funnet en tilfredsstillende lokalisering innen 1. september. Etter den datoen må vi ha bestemt oss, sier Atle Larsen, styreleder i DNT til bladet Trav- og Galopp-nytt.