Skolen må gripe inn mot mobbing

Arve Mattson på Vikhammer er bestefar til en jente ved Vikhammer skole som de siste årene har opplevd å bli utsatt for mobbing. Både foreldre og besteforeldre har forsøkt å få hjelp fra skoleledelse og skoleeier men føler at de ikke blir hørt og at noen ting skjer.

Derfor går Arve Mattson ut mot mobberne og skolen på sin facebookside hvor han opplever en massiv støtte og stort engasjement. Tirsdag denne uken la han ut denne meldinga:

” 14 dager til skolestart på Vikhammer og mobbingen er i gang på nytt. Det er trist og skremmende å oppleve for en bestefar at barnebarnet blir mobbet noe som pågikk hele skoleåret i fjor og som nå er i gang igjen fra både gutter og jenter. 13 – 14 år og så ondsinnet skremmer meg.”

Arve Mattson sin status på Facebook har fått mye oppmerksomhet, som han nå håper skaper fortgang i saken.
Arve Mattson sin status på Facebook har fått mye oppmerksomhet, som han nå håper skaper fortgang i saken.

Pågått lenge

Arve forteller at mobbingen av barnebarnet har pågått lenge, men at det toppet seg siste skoleår. Dette førte igjen til økt fravær og barnebarnet har også opplevd mobbeepisoder nå før skolestart.

– Vi hadde en episode på Vikhammersenteret nå denne uka som ble litt toppen av det hele og som gjorde at jeg går ut offentlig. Vi som besteforeldre opplever at nok at skolen ikke tar dette problemet på alvor, forteller Arve Mattson.

– Det har blitt en gjeng som mobber. De har god oversikt over situasjonen og ingen innrømmer at de deltar i mobbingen. Kanskje er det ubevisst, men for den som mobbes er det fryktelig uansett.

– Vi besteforeldre har flere ganger dratt til skolen for å hente barnebarnet vårt og en gang gikk bestemor bort til noen jenter å spurte om det visste hvorfor barnebarnet hennes gråt.

– Da ble hun av en skoleansatt fysisk kastet ut av skolegården og erklært uønsket på området for alltid, forteller Mattson. Det forholdet ble rapportert til lensmannskontoret, men på grunn av hensyn til jenta har ikke saken blitt anmeldt ennå.

– Selv har jeg skrevet brev til rektor ved Vikhammer skole, det var før jul i fjor, da jeg skrev brev til rektor vedrørende mine bekymringer og fikk til svar at jeg som bestefar ikke hadde noe med dette å gjøre.

– Jeg har også kontaktet kommunalsjefen og jeg har snakket to ganger med ordføreren, men får ingen tilbakemelding, forteller Arve som er alvorlig bekymret for at mobbingen fortsetter også etter at barnebarnet nå i høst skal begynne på Vikhammer ungdomsskole.

Håper noe blir gjort

Både besteforeldre og mor til jenta håper nå at både ungdommene som mobber, deres foresatte og skolen tar de nødvendige grep for å få slutt på mobbingen.

– Det går jo på slike banale ting som klær, hår, sminke og utseende, forteller Arve Mattson.

Han frykter for at barnebarnet har blitt alvorlig skadet som følge av mobbingen som har pågått over flere år og sitter igjen med et dårlig selvbilde.

– Det at både jeg og mora nå går ut på facebook med denne historien kan jo gjøre at mobbingen øker, men etter den siste episoden på Vikhammersenteret denne uka har vi blitt enige om at nå må noe gjøres, for det kan neppe bli verre enn det er, sier Arve Mattson.

– Vi opplever at skoleledelsen ikke tar oss på alvor og at de anser ikke saken som mobbing.

Nå håper de en miljøforandring ved ungdomsskolen er det som skal til for å få slutt på mobbingen.

– Det har vært samtaler mellom barneskolen og ungdomsskolen, men vi vet jo ikke helt konkret hva det har gått ut på. Jeg er nok veldig usikker på hva som blir sagt fra barneskolen i denne saken ja, må innrømme det, sier Arve Mattson.

På Vikhammer ungdomsskole har de blitt møtt med forståelse. Jenta har selv fått velge klasse og møte med sosiallærer har vært veldig positivt. De skal også ha flere møter før skolestart.

– Vi håper ungdomsskolen tar tak hvis mobbingen fortsetter. Det vi opplevde denne uka gjør at vi dessverre frykter det verste men håper det beste, sier en bekymret og engasjert bestefar på Vikhammer, Arve Mattson.