Malvik nr 105 i Kommune – NM

Malvik kommune kommer på en 105 plass i NHO sitt kommune-NM. Av de Sør – Trønderske kommunene oppnår Malvik en hederlig tredjeplassering.

NHOs Kommune-NM rangerer norske kommuner og regioners attraktivitet og vekstkraft basert på 22 indikatorer. Indikatorene er delt inn i fem forskjellige områder:

Næringsliv, Arbeidsmarked, Demografi, Kompetanse og Kommuneøkonomi

I rapporten fra NHO står det at årets barometer viser at det har blitt mindre forskjeller i verdiskaping, mens forskjellene særlig har økt for enkelte av indikatorene innenfor kommuneøkonomi.

Hovedbildet er at de høyest rangerte kommunene ligger i det sentrale Østlandet, langs Sørlandskysten, og oppover Vestlandskysten til Bergensområdet, i tillegg til byer langs kysten opp til Tromsø. Kommunene i innlandet ligger nærmere gjennomsnittet, mens kommunene som er lavest rangert ligger i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og i innlandet på Østlandet.

Stabilt for Malvik

De siste fem årene har Malvik klatret fra en 193 plass til å legge seg stabilt rund 100 plassen.

2009 – 193. plass, 2010 – 94. plass, 2011 – 111. plass, 2012 – 108. plass og 2013 – 91. plass.

Andelen sysselsatte personer etter arbeidssted i prosent av arbeidsstyrken er i Malvik 37.3 % mot et landsgjennomsnitt på 76.2 %.

Antall nyetableringer per 1000 innbyggere i yrkesaktiv alder er for Malvik 10.8%, her er tallet 15.8 % for landsgjennomsnittet.

Netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger, kroner er i Malvik kr 2 770,- Landsgjennomsnittet ligger på kr 3 575,-.

Fordelingen av arbeidsplasser i Malvik er slik:

Jord/skogbruk/fiske 1,6 %

Industri og olje 9,8 %

Byggevirksomhet 7,1 %

Varehandel 9,9 %

Overnatting og servering 2,2 %

Offentlig administrasjon 5,9 %

Undervisning 12,2 %

Helse-sosial 28,0 %

Tjenester 28,0 %