Møte om utbyggingen av Moanfjæra

Området Moanfjæra i Hommelvik ble tatt ut av sentrumsplanen for Hommelvik da denne ble behandlet i kommunestyret på mars i år. Nå skal arbeidet med denne delen av Hommelvik sentrum settes i gang.

Kommunestyret vedtok i mars at rådmannen skal ta initiativ til å opprette en prosjektgruppe som representerer følgende parter: – Malvik kommune, administrasjonen, Hommelvik Sjøside Moan, Rom Eiendom og Jernbaneverket.  Ved konstituering av prosjektgruppe møter ordfører/varaordfører.

Det forutsettes at prosjektgruppen legger fram en realistisk plan for detaljregulering av området innen juli 2016. Prosjektgruppen velger selv prosjektleder og gruppen rapporterer til hovedutvalg ARESAM i Malvik, kvartalsvis.

Grunneierne møtes

Kommunen inviterer nå som en følge av dette vedtaket til et møte for å konstituere denne prosjektgruppen. Hommelvik Sjøside Moan, Jernbaneverket og ROM eiendom er sammen med Malvik kommune grunneiere for dette området.

For å utvikle en plan som gir god utnytting av området og sikrer eiernes interesser på en best mulig måte vurderer kommunen det som viktig at det, særlig i dette første møtet, deltar representanter for grunneierne som har beslutningskompetanse står det i møteinnkallingen.

Det vil være naturlig å trekke inn saksbehandlere og andre fagpersoner etter hvert i arbeidet, hvor hovedoppgaven er å utvikle en realistisk plan for detaljregulering av området innen juli 2016.

Partene er innkalt til møte onsdag 26.august.