Gjennomsnittsmåling i tunnelene på E6

Både Væretunnelen og Stavsjøfjelltunnelen på E6 mellom Trondheim og Stjørdal får gjennomsnittsmåling, skriver adressa.no

Saken ble først omtalt i NRK-Trøndelag

Flere veistrekninger i Midt-Norge får nå gjennomsnittsmåling. Blant dem de to undersjøiske tunnelene til Ellingsøya og Valderøya.

Samferdelsdepartementet har tidligere avslått en søknad fra Vegdirektoratet om gjennomsnittsmåling i disse to tunnelene.

Departementet har snudd

Men etter at representanter fra Arbeiderpartiet og SV foreslo at Stortinget skulle gå inn for gjennomsnittsmåling, samt en generell innvilgning av snittmåling på de mest ulykkesutsatte veistrekningene, ble forslaget stemt over i juni og fikk flertall.

Derfor vil det fremover bli flere strekninger som får gjennomsnittsmåling.

Væretunnelen og Stavsjøfjelltunnelen, på E6 mellom Trondheim og Stjørdal, er blant strekningene der det i høst vil bli montert utstyr for gjennomsnittsmålinger.

– Vi har ikke hatt noen ulykker på strekningene vi har gjennomsnittsmåling, etter etableringen i 2012, sier fungerende seksjonsleder i Vegvesenets region Midt, Ruth Helene Myklebust til NRK.