220 arbeidsledige i Malvik

NAV Sør-Trøndelag har sendt ut en oversikt over utviklingen i arbeidsmarkedet. Den viser at det i Malvik er 220 personer som er registrert arbeidsledige ved utgangen av juli, 105 kvinner og 115 menn. Dette er en nedgang på en person i forhold til samme tid i fjor viser rapporten fra NAV.

Ved utgangen av juli er 4 744 helt ledige i Sør-Trøndelag. Det tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 267 personer fra samme tid i fjor.

De siste månedene har vi hatt en positiv utvikling i ungdomsledigheten med nedgang i mai og juni. I juli holder ledigheten blant ungdom under 25 år seg stabil.

– Ungdom er en prioritert gruppe i NAV, både med tanke på formidling til arbeid og arbeidsrettede tiltak, sier fylkesdirektør i NAV, Bente Wold Wigum.

Stillingsmarkedet hittil i år er stabilt og så langt i år er det utlyst vel 8 800 stillinger, noe som er på nivå som fjoråret. Utlyste stillinger innenfor industriarbeid viser en nedgang på 24 prosent, mens det innenfor ingeniør- og ikt-fag er en nedgang på 13 prosent