Militærøvelse på Foldsjøen

Luftkrigsskolen gjennomfører en øvelse i Mostadmarka mandag 24. til fredag 28.august. i denne forbindelse har Luftkrigsskolen søkt Malvik kommune om tillatelse for motorisert ferdsel på Foldsjøen i denne perioden.

Luftkrigsskolen har gjennomført en lignende øvelse i mange år, og den danner et viktig utgangspunkt for utdanningen av elevene ved skolen. For å skape stor variasjon, for å gi så mange ulike utfordringer som mulig, og ikke minst det faktum at vi ønsker at elevene ikke bare forflytter seg til fots, har vi lagt inn padling på Foldsjøen som en del av øvelsen, skriver Luftkrigsskolen i sin søknad til Malvik kommune.

Sikkerhet viktig

– Denne aktiviteten er viktig for at øvelsen skal gi riktig effekt, men Forsvaret har skjerpet kravene til sikkerhet og sikring i forbindelse med øvelser på og ved vann. Det er flere uheldige ulykker de siste årene som er bakgrunnen for denne innskjerpelsen. Av den grunn har vi nå behov for raskt å kunne komme til unnsetning og iverksette en redningsoperasjon dersom ulykken mot all formodning skulle være ute på vår øvelse, skriver oberstløytnant Stig Werner Waade i søknaden til kommunen.

Luftkrigsskolen ønsker derfor å bruke to sikringsbåter som skal ha oppsyn med de som padler. Disse båtene vil primært bli rodd tett opp til gruppene som padler hver sin robåt og en kano, og bare unntaksvis vil det være behov for å bruke båtmotor underveis.

Vi vil som tidligere ta kontakt med oppsynsmann på Foldsjøen og koordinere vår aktivitet, dersom tillatelse blir innvilget. Aktiviteten på Foldsjøen vil foregå mellom tirsdag og torsdag i uke 35, og elevene skal padle rundt Foldsjøen, heter det i Luftkrigsskolens søknad.