Vil bygge fengsel i Malvik

En investorgruppe har henvendt seg til Malvik kommune der de søker samarbeidskommune for bygging og drift av fengsel i et såkalt Offentlig Privat Samarbeid.

– Jeg har registrert henvendelsen som kom nå i juli og vil ta den opp med formannskapet etter ferien, sier ordfører Terje Granmo i en kort kommentar.

En av bakgrunnene for henvendelsen er de seneste årenes oppslag i media angående manglende fengselsplasser i Norge.

– Med for få fengselsplasser i Norge, har dagens regjering vært tvunget til å se på alternative løsninger for å kutte ned på fengselskøene, skriver Tor Blaasmo til Malvik kommune.

Blaasmo har ikke vært tilgjengelig for kommentarer i dag.

Blaasmo representerer en investorgruppe som har sett på muligheten for bygging og drift av private fengsel.  De har stor tro på at dette kan gjennomføres som et OPS-prosjekt.

Investorgruppen har allerede vært i dialog med samme selskap som sto ansvarlig for byggingen av fengselet som skal benyttes for norske fanger i Nederland. Dette selskapet har god kompetanse på området, og sier de kan bygge fengsler i henhold til norske retningslinjer og krav, heter det i brevet fra Norda Partners AS som har adresse i Industriveien på Heimdal.

Investorgruppen har stor tro på prosjektets samfunnsverdi og peker på at samtidig som fengselskøene reduseres, kan næringsliv og kommune dra nytte av dette.

– Et fengsel betyr arbeidsplasser, tilflytting, ringvirkninger i næringslivet og lokalsamfunnet som helhet, skriver Blaasmo i brevet til Malvik kommune.

De søker nå etter en eller flere kommuner som ønsker å jobbe videre med dette prosjektet og de håper på å presentere dette som en god løsning på et stort problem for Justisdepartementet, hvor man i første rekke er ute etter egnet areal/bygninger til formålet.

Det var også planer om å bygge et spesialfengsel i Malvik for omtrent tjue år siden. Den gang ble planene skrinlagt og spesialfengselet lagt til Ila landsfengsel.