Nå blir det benker på Midtsandtangen

Det har fra flere hold vært etterspurt flere benker langs turstiene på Midtsandtangen. Både Brukerutvalget i kommunen og Eldrerådet har oppfordret kommunen om å sette ut benker og å gruse opp flere gangveger på området.

FDV kommunalteknikk har nå fått låne ca 8-10 benker fra Bolig og Eiendom som har stått ved sykehjemmet på Grønberg.

Disse vil bli spredt ut langs stiene på Midtsandtangen i nær fremtid.

FDV kommunalteknikk vil prøve å få budsjett til innkjøp av benker til Midtsandtangen via kulturavdelingen for 2016.

Ytterligere stier vil ikke bli gruset opp da disse er tråkket som snarveier av besøkende på Midtsandtangen.

Handikapvennlig

På mai ble det gjort en befaring Midtsanntangen av bl.a. Tone Wiig (Norges Handikap Forbund Malvik og Brukerutvalget i Malvik), Kristian Lian (Norges Handikapforbund Trøndelag) og Tor Albert Kverkild (Malvik kommune).

Befaringen avdekket mange positive forhold men noen saker ble påpekt.

Atkomst til hovedinngang til Cafeen skjer via trapp eller terrenget. På veien er det brukt grov singel som gjør det svært vanskelig, eller umulig, å bruke manuell rullestol. Norges Handikapforbund Trøndelag har følgende innspill til forbedring av området:

– Atkomsten til Pæra Cafe er ikke akseptabel. Det dekket som ligger i dag må erstattes med fast og jevnt underlag. Det må være trinnfri atkomst til platting.

– Terrenget rundt søppelstasjon ved Cafe må heves slik at denne blir trinnfri.

– Det må ses på løsninger for atkomst til vannkanten. Kanskje med samme type matte som brukes på badestrand i Hommelvik.

– Dekket i forkant av byggverket med grill og benker bør også etableres med samme kvalitet som stiene i området for øvrig.