Formannskapsmøte går som planlagt

Spørsmålet fra formannskapsmedlem Randi Eikevik om ekstraordinært formannskapsmøte i forbindelse med saken om underbemanning og overbudsjettering ved Hommelvik Helsetun er avslått av ordfører Terje Granmo.

I sitt svar til Eikevik sier Granmo at han etter konferanse med varaordfører Knut Sjøvold, ikke vil anbefale et ekstra formannskapsmøte eller flytte det til et tidligere tidspunkt.

– Da det administrasjonen jobber med når det gjelder Helsetunet er i tråd med det som må forventes av Malvik kommune når det gjelder å ta imot utskrivnings klare pasienter, skriver Granmo i en e-post til formannskapets medlemmer.

– Det arbeidet som gjøres ved Hommelvik Helsetun og de økonomiske utfordringer som ligger i dette vil det bli orientert om i formannskapet 18.august, skriver Granmo.