Krever ekstraordinært formannskapsmøte

I et brev til ordføreren i Malvik ber formannskapsmedlem Randi Eikevik (uavhengig) om et ekstraordinært formannskapsmøte, eventuelt at det oppsatte møtet 18.august flyttes til en møtedato uka før.

I sin henvendelse til ordføreren, skriver Eikevik:

”Føler det er mye som skjer på kommunehuset i disse dager og ønsker faktisk at det innkalles til enten et ekstra formannskapsmøte eller at møtet 18.08.2015 flyttes.”

– Jeg synes det blir feil at vi som politikere skal lese i lokalavisa at pasienter blir liggende på St.Olav fordi vi ikke har greid å bemanne en av de nye avdelingene på Hommelvik Helsetun. Hva koster dette kommunen, spør Randi Eikevik, og håper på svar i et fysisk møte umiddelbart etter ferien.

I brevet til ordføreren skriver hun videre:

 ”Synes det er merkelig at formannskapet ikke informeres mer underveis når jeg skjønner det er saker av en slik karakter som er på sakskartet. Ser blant annet at det er lyst ut nokså omfattende med stillinger på Helsetunet i Hommelvik. Hvordan er det budsjettmessig dekning innenfor helse og velferd for så mange ansettelser som det tydeligvis blir lagt opp til?”

Ønsker mer info.

– Dette er så omfattende at noe informasjon burde vært sendt ut til oss som politikere både i formannskap og kommunestyre, sier Eikevik.

– Jeg har hatt ett bestemt inntrykk av at Malvik kommune har vært flinkest i klassen når det gjelder utskrevne pasienter fra St.Olav og at vi har vært påpasselig med utgiftene til ekstra liggedøgn. Så nå lurer jeg faktisk på hva dette koster kommunen.

– Et annet moment i saken er pasientvelferden. Hvordan er den ivaretatt? Denne saken synes jeg er så alvorlig at den bør opp på bordet så fort som mulig. Hvor lenge har dette pågått?

– Jeg ble jo litt klokere av å lese avisa, men denne informasjonen burde så absolutt vært sendt ut til oss politikere for det kan ikke være snakk om annet enn at dette får budsjettmessige konsekvenser for kommunen, sier Eikevik.

– Håper jeg får en snarlig tilbakemelding på denne henvendelsen, avslutter Randi Eikevik sin utdypning av henvendelsen til ordføreren om ekstraordinært formannskapsmøte.