Klatrepark i Malvik?

Virksomheten Høyt og Lavt har henvendt seg til Malvik kommune med spørsmål om mulighetene for å etablere en klatrepark i kommunen.

De skriver at de i flere år vært interessert i å etablere en klatrepark i Trondheimsområdet, men på grunn av mangel på egnede arealer har det ikke til nå latt seg gjennomføre i Trondheim kommune.

– Dette er i første omgang en henvendelse som vi har sendt til Malvik og flere kommuner rundt Trondheim, som Klæbu, Melhus, Skaun og Orkdal, sier prosjektleder i Høyt & Lavt Jørn Halvorsen.

Da Malviknytt snakker med han er han i Malvik for å se seg om etter egnet sted for etablering av klatrepark.

– Vi har gjennomført en kundeundersøkelse som viser at landsgjennomsnittet er villig til å akseptere opp til 1,5 time reisetid til våre parker. Kort reisetid fra Trondheim og flere velegnede arealer gjør Malvik kommune til ett godt sted for en klatrepark. Vi har fra tidligere prosjekter god erfaring med å etablere parker på kommunal grunn, og ønsker derfor å komme i dialog med Malvik kommune vedrørende muligheter for leie av arealer i kommunen skriver Høyt & Lavt i sin henvendelse til Malvik kommune.

– Malvik ligger veldig spennende til, med kort vei fra Trondheim og med E6 gjennom hele kommunen er det mange områder som kan være aktuelle, sier Halvorsen.

I svaret fra Malvik kommune, virksomhet kultur stiller man seg positiv til henvendelsen og foreslår et møte etter ferien. Også leder i Malvik næringsforening ønsker å delta, skriver virksomhetsleder Arve Renå

Flere klatreparker

Høyt & Lavt etablerte sin første klatrepark i Vestfold for ca. 10 år siden. Etter det har de etablert 8 parker i Norge, en i Finland og en i Russland. Etableringen av en ny park i Bergen er påbegynt.

For å etablere en klatrepark må de ha omtrent 1-2 mål, hvor det bør være gode muligheter for utvidelse. Område i skog, (furu er best egnet) og gjerne med kupert terreng er noen av ønskene Høyt & Lavt har for et område for klatrepark. De kan også etablere en slik virksomhet hvor det finnes eksisterende infrastruktur som vei, vann, kloakk og bygninger. Terrenget bør være pent, gjerne med naturlige hinder som for eksempel elv.