Kommunen anmelder ulovlig hogst på Flatholman

Malvik kommune anmeldte mandag ulovlig hogst av et 30-40 talls busker og trær på friluftsområdet på Flatholman i Muruvik.

Den ulovlige hogsten har skjedd til tross for at kommunen har presisert overfor hytteeierne i området at all hogst og uttynning av busker, trær og skog skal avtales med kommunen etter befaring.

– Kommunen fikk i 2014 en henvendelse fra hytteeierne i området som ville ha avklaring på tre ulike spørsmål, hvorav ett av dem var hogst og tynning av busker og trær sier Avdelingsingeniør ved FDV Kommunalteknikk, Tor Alberrt Kverkild i Malvik kommune.

Et møte ble avholdt i mai 2014 hvor det ble presisert hvordan man skulle gå fram med søknader og befaring før hogst kunne gjennomføres.

– Den samme presiseringen ble gjentatt høsten 2014 i et lignende møte så  det skulle ikke være tvil om hvordan en skal forholde seg til dette på friluftsområdet, sier Kverkild.

Både små og store trær er hugget ned på Flatholman. Kommunen har nå anmeldt forholdet.
Både små og store trær er hugget ned på Flatholman. Kommunen har nå anmeldt forholdet.
Disse stubbene viser tydelig at hogsten har foregått nylig.
Disse stubbene viser tydelig at hogsten har foregått nylig.

Statlig sikret friluftsområde

Miljødirektoratet har nå vedtatt å heve statusen for Flatholmanområdet.

– Flathoman er nå hevet til et statlig sikret friluftsområde på lik linje med Midtsandtangen og da er reglene for hogst ekstra skjerpet, men uansett er det ulovlig å hugge ned busker og trær i et friluftsområde sier Kverkild.

Malvik kommune fikk siste fredag melding om den ulovlige hogsten og sendte mandag anmeldelsen til Lensmannen i Malvik hvor kommunen begjærer den/de skyldige tiltalt og straffet