Fisken i Homla skal telles

Malvik kommune og rettighetshaverne i Homla skal i høst gjennomføre telling av Laks og Sjøørret i hele vassdraget.

– Målet er selvsagt at resultatene av tellingen viser at vi kan åpne for fiske i Homla igjen neste år, sier rådgiver for miljø og folkehelse i Malvik Kommune Lars Slettom.

Flere registreringsmåter

Registreringen av laks og sjøørret i Homla skal utføres ved bruk av drivtelling i hele den lakseførende strekningen av elva. Der vil det vil bli benyttet to drivtellere som svømmer parallelt og undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av september/oktober da vannføring og sikten i vannet er akseptabel for denne type undersøkelse.

I tillegg skal det settes ut elektroniske telleapparater nå i august. Disse monteres på enkelte stasjoner for å se om det er nok ungfisk, nok rekruttering og nok rogn til å nå gytebestandsmålet.

Skandinavisk naturovervåking AS som skal gjennomføre tellingen tar forbehold om vær og vannføringssituasjonen. Så om det i løpet av den aktuelle feltperioden ikke er tilstrekkelig gode nok forhold, for å lage rapporter med tilfredsstillende sikkerhet, blir undersøkelsen ikke gjennomført dette året.

– Vi hadde lystelling i samarbeid med frivillige i 2014 noe som gir enda bedre resultater, forteller Slettom.

– Hvis vi har resurser og får folk til å stille opp ønsker vi å gjennomføre en slik telling også i år.

Forsvarlig forvaltning

Ut fra den registrering som nå gjøres i elva skal det utarbeides en enkel rapport med opplysninger om art, kjønn, størrelse og stedfesting.

Disse resultatene skal deretter sammenstilles med tidligere undersøkelser og resultatet av gytefisktellingen sendes videre til Miljødirektoratet.

– Formålet er å gi oss økt kunnskap om vassdraget slik at vi kan drive en forsvarlig forvaltning av Homla og at den kan bli en elv hvor sportsfiskerne igjen kan få fiske etter laks og sjøørret, sier Lars Slettom.

Han miner om at elva er totalt stengt for fiske inneværende sesong. Noe rettighetshaverne Meraker Brug, Homla elveierlag og Malvik kommune håndhever strengt.