Utfordrende transport langs smale veger

En veldig lang og bred transport som skulle til Malvik videregående skole fikk i dag eskorte av politi langs fv. 950 gjennom Malvik.

Transporten som kom nordfra bestod av en hel bygning, av ukjent bruksområde, som krevde det meste av begge kjørefeltene. Kryss og rundkjøringer var utvilsomt mest krevende, men en kyndig sjåfør og tålmodige medtrafikanter fikk leveransen trygt fram til den videregående skolen på Vikhammer.