Vil ha benker på Midtsandtangen

Brukerutvalget i Malvik kommune har vedtatt å rette en henstilling til virksomhet for kommunalteknikk om at det settes ut benker i området på Midtsandtangen friluftsområde for hvile.

Det kommunale brukerutvalget ber også om at grus-gangene rundt friluftsområdet oppgraderes på en slik måte at de blir fremkommelig for rullestolbrukere.