Ber rådmannen ivareta funksjonshemmede

I forbindelse med endring av ruter for renovasjon i Malvik har brukerutvalget i kommunen sendt en henstilling til rådmannen.

Brukerutvalget er redd for at endrede ruter for renovasjon kan bli en barriere for eldre og funksjonshemmede.

Innherred Renovasjon har noen utfordringer med fremkommelighet langs enkelte veger i kommunen og har startet arbeidet med å lage nedgravde containere for håndtering av søppel i enkelte boligfelt i kommunen. En følge av dette kan bli at beboere med nedsatt funksjonsevne ikke får levert sin renovasjon på egen hånd.

Brukerutvalget i Malvik kommune har derfor sendt en henstilling til rådmannen om at personer med nedsatt funksjonsevne blir spesielt ivaretatt som et eget punkt i den fremtidige avtalen om avfallshåndtering kommunen skal inngå med Innherred Renovasjon.

Innherred Renovasjon skal etter planen orientere kommunestyret om sine planer for endring av rutene i august.