Dyr i trafikken

I løpet av siste helg har en del dyr som har ferdes i trafikken fått en del oppmerksomhet.

Fredag kveld, litt før kl 23 fikk politiet melding om at noen hester var kommet seg ut av innhegning og ned på Fv 950 ved Væretrøa/Væresletta. Politiet tok kontakt med eier og hestene var tilbake på sine plasser ca 23:30. Det er ikke mottatt melding om at hestene har ført til trafikkfarlige situasjoner.

Lørdag morgen rykket politiet ut til melding om løse sauer på E6 mellom Stavsjøfjelltunnelen og Helltunnelen. Vegvesenet valgte å stenge begge tunnelene for en kort periode til politiet fikk jagd sauene ut av vegbanen og inn i skogen.

En grevling ble ihjel-kjørt på Vikhammer lørdag formiddag og et rådyr ble påkjørt på E6 søndag kveld. Politiet ber trafikantene om å være oppmerksom på dyr i vegbanen og oppfordrer alle som kommer ut for kollisjon med dyr om å varsle politi eller viltnemnda.