Vegvesenets tips til sommertrafikantene

Vi går nå inn i det som tradisjonelt har vært fellesferien med den stor utfart og trafikk langs vegene i hele landet. En av tre trafikkulykker skjer på sommeren. Tørre veger og fine forhold kan gjøre det mer fristende å øke farten. Dessverre er det da det ofte går galt.

-Det er en tendens til høyere fart på vegene på sommeren enn ellers i året. Da øker også antallet ulykker, og konsekvensene av ulykkene. Jo høyere farten har vært, jo mer alvorlig blir utfallet. At stadig flere holder fartsgrensene, er et viktig bidrag til å redusere antallet drepte og hardt skadde, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

147 mennesker mistet livet i trafikken i 2014.

54 av disse omkom i sommermånedene juni, juli og august, stort sett i utforkjøringer eller møteulykker.

Her er Vegvesenets beste råd for en sikker tur: 

  • Kjør etter forholdene og aldri over fartsgrensen. Litt fortere er mye farligere!
  • Del vegen og ta hensyn til alle som bruker vegen. Del vegen med syklistene, med MC-førerne og med rulleskiløperne, er oppfordringen fra Statens vegvesen.
  • Husk bilbelte
  • Alkohol, rus og kjøretøy hører ikke sammen
  • Sørg for å være uthvilt før turen starter
  • Spis, drikk og gi hverandre hvile ved å bytte sjåfør
  • Legg vekk mobilen
  • Hold blikket på vegen
  • Vær gode venner, både med de du reiser sammen med og de du møter på vegen
  • Planlegg reisen godt og beregn god tid

 

Les mer om temaet her.