Midler til friluftsformål

Malvik kommune har etter søknader blitt tildelt 185.000,- kroner i midler til friluftsformål.

Midlene skal benyttes til følgende tiltak:

  • Tilrettelegging Høybydalen / Håset turløyper kr. 5.000,-
  • Tilrettelegging i Stavsjøområdet og friluftsport Stavsjøen. Kr.5.000,-
  • Tilrettelegging og preparering av turskiløyper kr. 25.000,-
  • Tilskudd Sommer-/Vinter Malvik kr. 150.000,-

Det er i tillegg for 2015 bevilget kr. 10.000,- til sikringsarbeid ved Flatholman i påvente av en sikringsprosess for området og ferdigstilling av kyststien fra Hommelvik til Flatholman. Dette kan utbetales sammen med tildelt tilskudd for 2014 på kr. 10.000,-, til sammen kr 20.000,- etter at arbeidet er påbegynt.

Tilskuddene til tilretteleggingstiltak kommer gjennom Trondheimsregionens friluftsråds midler, fra friluftsrådenes landsforbund og fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, og utbetales direkte til kommunen fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Trondheimsregionens friluftsråd har også satt av kr. 20.000,- som bidrag til etablering av friluftsport ved Stavsjøen.