Søker kystverket om merking av badeplasser

Malvik Kommune har sendt en søknad om etablering og utlegging av bøyer for merking av offentlig badestrand/badeplass.

Søknaden gjelder i første omgang Stasjonsfjæra i Hommelvik og Midtsandtangen friluftslivsområde (bildet).

Søknaden gjelder utlegging av badebøyer i henhold til Havne og Farvannsloven og Skiltforskriftene.

Merkingen vil være med en gul bøye med stake og kryss på toppen.

I søknaden skriver Malvik kommune at når kommunen har fått tegnet opp en plan, vil den også søke om utsetting av badebøyer ved Flatholman og Vikhammerløkka badeplasser.

I søknaden fra Malvik kommune står det til slutt: «Ble litt tett opp til badesesongen (om den kommer til Trøndelag), så vi håper på svar før godværet kommer.»