Får tilskudd fra Kulturminnefondet

Grønberg Gård og Lars Johan Sommervold har fått tilskudd på kr 595.000 fra Norsk kulturminnefond. Midlene skal brukes til restaurering av hovedbygningen på gården som er fra århundreskiftet 1900.

Sommervold har også mottatt støtte fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune til restaureringen av Grønberg Gård. Totalt koster hele tiltaket ca 14 millioner og omfatter både hovedbygning, låve, stabbur og bygging av en ny enebolig.

– Planen er å flytte inn i hovedbygget nærmere årsskiftet 2016/17, sier Lars J. Sommervold, som selv er født og oppvokst på Grønberg Gård.

– Vi har mange planer for bruken av gården, men vi har ikke landet alt ennå. Ting får bli til litt underveis, men vi har plantet 500 jordbærplanter og noen frukttrær som det var på gården før i tida, sier han. På 1960 og 70 tallet var det også campingplass i tilknytning til gården.

Vinduene holder i 400 år

Alle vinduene på gården skal nå restaureres og tilbakeføres til som de var i 1910. Restaureringen av vinduer og dører har en kostnadsramme på ca 1,3 millioner.

– Selve vinduene er i utrolig godt stand. Bare ca 5% av trevirket har råteskader og det vil bli skiftet ut før det blir pusset og preparert etter alle kunstens regler. Da skal de holde i 100-vis av år til sier Lars J. Sommervold som også skal restaurere den vakre vinterhagen på bygget.

Sommervold mener renoveringen av Grønberg Gård vil bli positivt for nærmiljøet i Hommelvik med 5-6 boenheter framfor de 16 som opprinnelig var planlagt.

– Det er mye arbeid og store kostnader, men jeg ser fram til å flytte tilbake til Hommelvika og Grønberg Gård sier Lars Johan Sommervold som har bodd på Lånke i de siste årene.