Sommerferie uten fri

Som de fleste av innbyggerne i Malvik så har også de lokale folkevalgte politikerne i kommunen ferie fra møteaktiviteter nå på sommeren. De siste møtene i folkevalgte organer er denne uka, og det er Brukerutvalget og Eldrerådet som møtes, før ferien setter inn for fullt.

Selv om det ikke er møter i Kommunestyret og Formannskapet er på ingen måte den heltidsansatte ordføreren arbeidsledig, selv om det er ferietid.

– Sommerferien kan være en minst like hektisk tid som resten av året, sier fungerende ordfører Knut Sjøvold (SP).

– Det var bare såvidt jeg fikk presset inn dette møtet med Malviknytt i dag, forteller han.

Knut Sjøvold er nå inne i sitt åttende år som varaordfører og har vært ordfører i sommerhalvåret hver sommer i de årene.

– Det kan mange ganger være vel så travelt på sommeren som på andre tider av året.

– Erfaringsmessig dukker det opp en eller flere saker som krever mye tid og oppmerksomhet, forteller han, uten at han «ripper» opp i gamle saker som har preget tidligere somre.

Starter i august

Den politiske møtekalenderen starter opp med nye møter for de folkevalgte i uke 34 med aktivitet i Kontrollutvalg, Formannskap og Areal og Samfunnsplanlegging.

Deretter går det slag i med seks planlagte kommunestyremøter og like mange berammede Formannskapsmøter, fram mot årsskiftet.

I tillegg kommer det nok noen ekstra møter og samlinger i forbindelse med at nye medlemmer av kommunestyret skal få innføring og opplæring i rollen som folkevalgt etter valget 14.september.

Totalt er det berammet 35 møter i lokaldemokratiet fra august til desember. Da er ikke ungdomsrådet tatt med.

Se møtekalenderen for resten av 2015 her.