Barnevernlederen slutter

Gro Almo slutter som leder for barnevernet i Malvik etter litt over fire år i jobben. Hun skal over i stilling som regionleder for Humana AB i Trøndelag.

Malvik kommune søker nå etter ny Barnevernleder etter Gro Almo som slutter i sin stilling 17.august.

I følge Malvik kommunens stillingsannonse har Barneverntjenesten 10 årsverk hvorav 1,5 benyttes i tiltaksarbeid. Tjenesten er organisert i aldersinndelte team og arbeider etter generalistmodellen.

– Jeg har trivdes godt i Malvik kommune med mange flotte folk og kolleger sier Gro Almo som kunne tenkt seg at kommunen hadde en bredere tiltaksliste. Slik det er i dag, må kommunen kjøpe tiltak, noe som er sårbart og dyrt, sier hun.

Nå skal hun over i det private barnevernet som regionleder for det svenske foretaket Humana AB. Der skal hun i første omgang jobbe med fosterhjem.

– Jobben vil bestå i å bygge opp nye fosterhjem som skal driftes og veiledes, forteller Gro Almo. Det er en utfordrende jobb med mange spennende oppgaver og det var nok avgjørende for at jeg både søkte og takket ja til den nye jobben, sier hun.

Humana AB har i Sverige ca 14.000 ansatte og driver for det meste innenfor barnevern og sosiale tjenester. I Norge er det barnevern, eldreomsorg og brukerstyrt personlig assistanse som er satsingsområdene til virksomheten.