Du kan stemme fra 1.juli

Selv om det ennå er en stund til valget 14.september kan man allerede fra 1.juli benytte seg av Tidligforhåndsstemming i Malvik.

Dette tilbudet gjelder for velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget 14.september.

Disse kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og til og med 9.august. Tidligforhåndsstemmingen foregår på servicetorget,

Malvik rådhus, på hverdager fra kl. 08:00 – 15:00.

Forhåndsstemming

Ordinær forhåndsstemmegivning starter 10. august. Ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgitt stemme.

Ta helst med tilsendte valgkort, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

Forhåndsstemming i Malvik skjer på følgende steder:

Servicetorget på Rådhuset, Hommelvik:
Hverdager i perioden 10. august – 11.september fra klokken 08:00 – 15:00.

I tillegg tilbys det utvidet åpningstid på følgende tidspunkt:
Torsdag 3.september fra kl. 15:00 – 18:00.
Lørdag 5.september fra kl. 10:00 – 14:00.
Torsdag 10.september fra kl. 15:00 – 18:00.

Malvik senter:
Lørdag 5.september fra kl. 10:00 – 18:00.
Fredag 11.september fra kl. 10:00 – 20:00.

Vikhammer senter:
Torsdag 3.september fra kl. 10:00 – 20:00.
Torsdag 10.september fra kl. 10:00 – 20:00.

Forhåndsstemming på institusjon:

Hommelvik helsetun, tirsdag 3 september fra kl. 10:00.

Vikhammer helsetun, onsdag 4.september  fra kl. 10:00.

Betania, Malvik, torsdag 29.august fra kl. 10:00.
Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på aktuelle stemmesteder, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.
Søknaden må være Malvik valgstyre i hende innen kl. 15.00 tirsdag 8. september.
Søknaden sendes: Valgstyret i Malvik kommune, Postboks 140, 7551 Hommelvik.
Det må fremgå av søknaden om velgeren er syk eller ufør og derfor ikke er i stand til å forhåndsstemme et annet sted.
Navn, adresse og telefonnummer må oppgis slik at vi kan komme i kontakt med velgeren.
Dersom du ikke har anledning til å sende søknaden skriftlig kan du kontakte Valgstyret på telefon 73 97 20 00.
Hjemmestemmingen vil bli gjennomført torsdag 10. september.

Mer om valget i Malvik her