Sikrer Havnevegen etter stormskader

Malvik kommune er i disse dager i full gang med å sikre Havnevegen som går langs Stasjonsfjæra i Hommelvik mot ytterligere utvasking som følge av uvær.

Til dels kraftige vinterstormer med høyt tidevann og har gravd ut hull under veien som nå tettes og sikres mot framtidig uvær.

– Vegen er påført skader over en ca 120 meter lang strekning. Undergravinga er i form av hull som er 30-40 cm høye og 1,5 til 1,7 meter dype, forteller Olav Bitnes ved Malvik kommune.

Han forteller videre at Malvik kommune gjennomfører dette tiltaket nå for å sikre at ikke Havnevegen blir utsatt for ytterligere skader, ikke bedring av stranden.

– Vi stabiliserer grunnen med stein og etterfyller sand slik at vi ikke påløper oss en mye større kostnad ved for eksempel at vegen sklir ut, sier Bitnes.

Steinmassene som brukes ble fraktet til området sist høst og et område på østsiden av Saligberget er også sikret mot ytterligere erosjon.

– Tiltaket har et budsjett på 300.000 kroner og eventuell overskuddssand vil bli brukt til å dekke den delen av stranda hvor sand er vasket bort, sier Olav Bitnes.