Planlegger 3900 m2 bygg i Hommelvik

Sparebank 1 SMN og Trondos SA  har lagt ut et prospekt for nytt nærings og -boligbygg Kirkegata 2 og 4 i Hommelvik Sentrum.

Tomta er på ca 1100 kvadratmeter og det foreligger et skisseprosjekt for eiendommen som antyder et samlet potensial på 3900 m2.

Parkering under bakkenivå kommer i tillegg.

Det er EiendomsMegler1 Næringseiendom som bistår SpareBank 1 SMN og Trondos SA med salg av eiendommene som skriver dette i en annonse på nettstedet finn.no, publisert 28.mai i år.

Den annonserte eiendommen består i dag av et bygg for SpareBank 1, samt parkering for Coop Extra og et mindre bygg hvor Viken Taxi holder til per i dag.

Eiendommen ligger mot krysset Johan Nygaardsvold gate og Fylkesveg 950 og beskrives som å ha en svært sentral og attraktiv beliggenhet i Hommelvik sentrum med et høyt utviklingspotensial.

I prospektet skriver EiendomsMegler1 Næringseiendom at SpareBank 1 SMN skal leie tilbake arealer i det nye bygget for bankvirksomhet, mens Trondos SA skal kjøpe tilbake parkeringsseksjon ved ferdigstillelse.

Selger skriver videre i sin annonse at ny områderegulering for Hommelvik sentrum ble vedtatt i kommunestyret 23. mars 2015. Planen ligger per dags dato ute til høring. Eiendommen kan bebygges med en kombinasjon av bolig og forretningsformål.

Selgerne har i fellesskap engasjert Solem Arkitektur for utarbeidelse av et skisseprosjekt.

Skisse av bygget sett fra innkjøringen til Hommelvik i nord. (foto: skjermdump finn.no)
Skisse av bygget sett fra innkjøringen til Hommelvik i nord. (foto: skjermdump finn.no)
Det er et vesentlig høyere bygg som planlegges enn dagens bygning som huser SMN1
Det er et vesentlig høyere bygg som planlegges enn dagens bygning som huser SMN1

Se hele annonsen her