Nattestengte tunneler på E6

De fire tunnelene mellom Trondheim og Stjørdal skal utbedres for høyere sikkerhet. En eller to tunneler vil til enhver tid være nattestengt fra nå av og ut året.

Dette skriver Statens Vegvesen i en pressemelding.

Det er i forbindelse med at tunnelene skal oppgraderes for å fylle kravene til EU’s tunnelsikkerhetsforskrift at tunnelene på E6 vil være nattestengt.

Du bør beregne ekstra tid til Værnes

Vegvesenet oppfordrer folk til å legge inn ekstra reisetid hvis man skal til Værnes. Omkjøring er via fv. 950 (gamle E6). De bemerker også at arbeidet får konsekvenser for trafikken og for beboerne langs fylkesvegen, som får mye trafikk på kveldstid.

Busselskapene ber også om at passasjerene legger inn ekstra tid med flybussen. Vær også obs på at det blir midlertidige bussholdeplasser på Leistad og Hommelvik når det er omkjøring.

Tunnelene kan også bli stengt enkelte helger eller søndager, men det ser foreløpig ikke ut til at det blir så stort behov for det. Det vil i så fall bli varslet i god tid før helgestenging.

Tunnelen er stengt til følgende tider:

Mandag-torsdag og lørdag kl. 20.30 – kl. 0600 (neste dag)

Fredag og søndag kl. 2200 – kl. 0600 (neste dag)

Trafikkmeldinger på vegvesen.no er til enhver tid oppdatert.

Alle tunnelene på E6 fra Trondheim – Stjørdal utbedres.

Planlagt rekkefølge for utbedring er Grillstadtunnelen, Væretunnelen, Stavsjøtunnelen og Helltunnelen. Grillstadtunnelen starter denne uka, men har allerede vært nattestengt på grunn av annet arbeid en periode. Arbeid i Væretunnelen kan komme i gang i slutten av juli, Stavsjøtunnelen etter sommerferien og Helltunnelen på senhøsten.

SMS-varsling

Arbeidet foregår om natta, og hver morgen må tunnelene klargjøres slik at alle styresystemer og nødutstyr skal fungere.

Publikum og trafikanter kan melde deg på en SMS-tjeneste for å få varsel hvis tunnelene ikke åpner som planlagt kl. 0600 på morgenen. Send ordet «E6tunneler» til 1963 for å melde deg på.

Omfattende arbeid

På landsbasis skal 200 riksvegtunneler oppgraderes for å fylle kravene i EU’s tunnelsikkerhetsforskrift. Et omfattende arbeid skal være ferdig innen 2019. Arbeidet startet nylig i Oslo, hvor det får svært store konsekvenser for trafikk og næringsliv.

Trygge E6-tunneler i Trøndelag.

Tunnelene utsettes for stor slitasje, og det er nå behov for en omfattende oppgradering. Dette øker sikkerheten i tunnelene.

Det viktigste som skjer er full kameraovervåkning for at Vegtrafikksentralen skal kunne detektere hendelser og stenge tunnelene raskest mulig. Dette øker sikkerheten og fører også til færre unødvendige stenginger.

Det blir supplert med bommer nær tunnelmunning, ny skilting på tunnelvegg som skal vise hvor langt det er til nærmeste nødutgang, nye ledelys og nødbelysning. I Væretunnelen monteres ekstra ventilasjon og all belysning skal skiftes ut i Stavsjøfjelltunnelen. I Helltunnelen blir det skilt som senker farten når det er duggproblemer. Tekniske rom skal også utvides med midlertidige løsninger inntil det blir doble løp for Være- Stavsjøfjell og Helltunnelen.

Usikker tidshorisont på doble tunnelløp

Planprosjekt E6 Ranheim – Værnes planlegger doble løp for Væretunnelen, Stavsjøtunnelen og Helltunnelen av trafikksikkerhetsmessige hensyn. I 2015 blir det derfor enklest mulige avbøtende tiltak, men på grunn av usikker tidshorisont på doble løp må det gjøres relativt mye på overvåkning. Mer omfattende oppgradering skal gjøres når nye tunnelløp er ferdig, og trafikken kan gå der mens de gamle oppgraderes.