Sier NEI til søndagsåpne butikker

Kommunestyrerepresentant Anne Synnøve Mostervik (AP) fremmet mandag en interpellasjon til ordføreren i Malvik hvor hun også stilte tre forslag til uttalelser kommunestyret skulle ta stilling til.

I interpellasjonen spurte Mostervik ordføreren om ordføreren ønsker å åpne for mer søndagshandel eller bør søndagen beholdes som en generell fridag? Og hvordan tror ordføreren at næringslivet i kommunen ser på et forslag om søndagsåpne butikker?

Ordfører Knut Sjøvold (SP) svarte følgende:

Ordføreren ønsker på ingen måte å åpne for mer søndagshandel enn dagens lovverk allerede åpner for. Ordføreren håper, i likhet med både arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner, at forslaget fra Regjeringen ikke blir vedtatt.

I tillegg til de argumentene som representanten Mostervik redegjør for i sin interpellasjon, mener ordføreren – i likhet med NHO Handel, at mer søndagsåpent vil medføre økte kostnader for butikkene. Dette vil butikkene ta igjen i form av økte priser for forbrukerne.

Ordføreren tror næringslivet i Malvik ser på forslaget om søndagsåpent på noenlunde samme måte som næringslivet i landet for øvrig. Det vil si at det store flertallet er negative til mer søndagsåpent.

Ordføreren vil støtte representanten Mosterviks forslag til vedtak.

Votering:

Forslaget fra Anne Mostervik (AP) ble vedtatt med 25 mot 6 stemmer.

  1. Malvik kommunestyre ønsker ikke at det skal åpnes for økt søndagshandel i Malvik.
  1. Malvik kommunestyre vil si nei til økt tilgang til søndagsåpne butikker dersom regjeringen åpner for at kommunene kan vedta dette.
  1. Malvik kommunestyre ber rådmannen om å sende svar på høringen fra kulturdepartementet angående denne saken hvor man uttrykker at kommunen ikke støtter regjeringens forslag om søndagsåpne butikker.