Påkjørsel ved Torp

Litt over kl 13:30 var to biler involvert i en trafikkulykke ved en fotgjengerovergang på fylkesveg 950 ved Torp.

Nødetatene var raskt på plass der en person skal ha pådratt seg moderate skader og klaget over smerter i ryggen etter ulykken. Ambulansepersonell ga behandling på stedet. Det oppstod køer langs Fv 950 på begge sider av ulykkesstedet før trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet.

TORP