Branntilsyn avdekket mangler i Bruket

Drøye fem måneder etter at Bruket kulturhus åpnet hadde Trøndelag Brann og redningstjeneste branntilsyn i kulturhuset. Tilsynet var den 12.mai med flere representanter for Malvik kommune tilstede. Ifølge rapporten avdekket kontrollen flere avvik og mangler i det halvt år gamle bygget.

Ikke slokningsapparat på kjøkken

Dekningsgraden til de manuelle slokkemidlene er ikke tilfredsstillende ifølge tilsynsrapporten.

Det ble under tilsynet avdekt at det ikke var installert brannslokningsapparat på kjøkken, noe som må utbedres.

Branntilsynet var heller ikke fornøyd med at brannsikkerheten ikke var tilfredsstillende dokumentert. Det kunne under tilsynet ikke legges fram en komplett branndokumentasjon vedrørende det organisatoriske arbeidet for Bruket kulturhus. For særskilte brannobjekter skal det foreligge samordnet dokumentasjon hos eier og virksomhet/bruker. Dokumentasjonen skal inngå i interkontrollarbeidet.

Mangler brannvernleder og orienteringsplan.

To av avvikene som påpekes i tilsynsrapporten er at brannvernleder er ikke utpekt. Trøndelag Brann og redningstjeneste skriver at for ethvert brannobjekt skal det være en brannvernleder som skal ivareta brannvernet og som tilsynsmyndigheten kan forholde seg til. Brannvernleder må utpekes snarest.

Det ble under tilsynet avdekket at orienteringsplan(er) ved brannsentral ikke gir tilstrekkelig informasjon for redningsmannskap. Det manglet blant annet inntegning av rømningsveier, røykventilert område, betjening av røykluker og nøkkelboks.

Rømningsdørene utilfredsstillende

Trøndelag Brann og redningstjeneste har en merknad på at detektorer over himling er merket på orienteringsplaner, men at disse ikke er fysisk merket, noe som må utbedres.

Tilsynet bemerker videre at dører i rømningsvei ikke kan åpnes på en tilfredsstillende måte. Det ble under tilsynet avdekket at flere av rømningsdørene var meget tunge å åpne ved bruk av panikkbeslag.

Malvik kommune har fått pålegg om at dette må utbedres snarest.

Anmerkninger

Trøndelag Brann og redningstjeneste ga også noen anmerkninger til Bruket kulturhus. Det bør sjekkes om brannalarmanlegget har innlagt «musikkstopp». Det vil si om strøm til scene i kultursalen kuttes ved brannalarm.

Det bør sjekkes om brannalarmanlegget overstyrer nattsenking av ventilasjonsanlegget. Dette med tanke på at ventilasjonsanlegget skal gå som normalt i en brann.

Nøkkelboks ved hovedinngang bør merkes. Dette med tanke på at den er plassert «rundt hjørnet».

Huseier Malvik kommune har fått svarfrist til 26.juni i år med å gi en skriftlig tilbakemelding på tilsynet. Denne skal inneholde en forpliktende handlingsplan/framdriftsplan med tidsangivelse for oppfølging av avvik og anmerkninger angitt i tilsynsrapporten. Hvordan kommunen skal rette opp de ulike avvik og anmerkninger må kunne dokumenteres.