Stenger Movegen ved Selbuvegen

Movegen i Hommelvik stenges ved Selbuvegen og blir omregulert til blindveg. Dette er i tråd med bestemmelsene i den vedtatte sentrumsplanen for Hommelvik og vil bli iverksatt umiddelbart.

 

Det er har Trafikksikkerhetsutvalget i Malvik kommune som vedtok dette i sitt møte torsdag.

Trafikken til/fra Hommelvik Helsetun og Bruket kulturhus vil deretter utelukkende foregå via Maivegen og Reidar Jenssens gate.