Stavsjøen mest attraktiv

Malvik kommune har bedt innbyggerne kåre det mest attraktive friluftsområdet i kommunen via sin facebookside.

I avstemmingen ble det Stavsjøen som vant kåringen som det mest populære friluftsområdet, skriver Malvik kommune på sine hjemmesider.

Malvik kommune skriver at Stavsjøområdet brukes av mange innbyggere og besøkende til trening, mosjon, søndagstur og rekreasjon. Runden rundt Stavsjøen er ca 4,5 km, og det er det mange fine områder for opphold og rasting rundt sjøen.

Nærmest parkeringsplassen finnes et område med gapahuk og brygge satt opp av Malvik jeger og fiskeforening som fritt kan benyttes av besøkende.

Stavsjøen er også en fin inngangsportal til andre områder Malvikmarka både sommer og vinterstid.
På vinteren er Stavsjøen populær som skøyteis når forholdene ligger til rette, om sommeren er det padling som er en populær aktivitet.

Malvik kommune håper at enda flere av innbyggerne blir fristet til å ta turen til Stavsjøen, eller til et av de mange andre flotte områdene som egner seg til friluftsaktivitet i Malvik.