Salgssuksess for Sjøsiden

Hommelvik Sjøside opplever nok en salgssuksess.

På det nye boligområdet i Hommelvik er nå 153 av 154 leiligheter solgt og salget av de neste 40 leilighetene i prosjektet er godt i gang.

– Vi har nå solgt 14 av 40 leiligheter og må snart bestemme oss for når vi setter spaden i jorda, forteller en strålende Oddstein Rygg.

– Det er ikke endelig bestemt, men vi vurderer å starte etter ferien, så det kan hende vi starter allerede i september, sier han.

Flere «utenbys»

Andelen lokale kjøpere, enten fra Hommelvik eller andre deler av Malvik har vært forholdsvis høy siden første byggetrinn. Den trenden ser nå ut til å endre seg så smått.

– Størsteparten er nok fra Hommelvik eller Malvik fortsatt, eller har relasjoner til stedet og kommunen via slekt eller venner, forklarer Oddstein Rygg.

Men han ser også en klar tendens til at flere søker seg ut fra byen og til Hommelvik som er omtrent like sentralt som en leilighet i en av drabantbyene rundt Trondheim med tanke på reisetid til sentrum.

– Nærheten til flyplassen har også vært avgjørende for noen av de som har bosatt seg her, forteller Rygg, enten de nå er veldig glade i feriereiser eller reiser mye med fly gjennom jobb.

De nye leilighetene er godkjent for finansiering gjennom Husbanken og tilfredsstiller kravene til universell utforming.

I det neste byggetrinnet er det to blokker som skal bygges, en med fire etasjer og en med fem.