Spør om søndagsåpent.

Kommunestyrerepresentant Anne Synnøve Mostervik spør mandag 15.juni ordføreren hva kommunen har tenkt å svare på høringen om søndagsåpne butikker.

Konkret stiller Mostervik to spørsmål og reiser tre forslag til vedtak som kommunestyret må ta stilling til. Spørsmålene er:

  1. Ønsker ordføreren å åpne for mer søndagshandel eller bør søndagen beholdes som en generell fridag?
  2. Hvordan tror ordføreren at næringslivet i kommunen ser på et forslag om søndagsåpne butikker?

Forslagene til vedtak er:

  1. Malvik kommunestyre ønsker ikke at det skal åpnes for økt søndagshandel i Malvik.
  2. Malvik kommunestyre vil si nei til økt tilgang til søndagsåpne butikker dersom regjeringen åpner for at kommunene kan vedta dette.
  3. Malvik kommunestyre ber rådmannen om å sende svar på høringen fra kulturdepartementet angående denne saken hvor man utrykker at kommunen ikke støtter regjeringens forslag om søndagsåpne butikker.

Malvik kommunestyre har møte mandag 15.juni, dette møtet starter kl 16:00 og overføres direkte på web-tv via Malvik kommunes nettside.

 

Her er interpellasjonen i sin helhet som Anne Synnøve Mostervik, Malvik AP fremmer i kommunestyret 15.juni.

Bli med å si ja til søndagsfri!

I dag kan butikkene holde åpent døgnet rundt fra mandag til og med lørdag. På røde dager skal det være stengt, med noen unntak. Dette har gjort at de aller fleste av varehandelens ansatte har fri på søndager, men nå er denne friheten truet. Like før påske sendte regjeringen det mye omtalte forslaget om søndagsåpne butikker ut på høring. Regjeringen vil at alle butikker og kjøpesentre skal kunne holde åpent døgnet rundt, hele året med unntak av tolv hellig- og høytidsdager. Da skal dagens «Brustad bu-regler» gjelde.

Fordi Høyre og Frp er avhengig av Venstres stemmer for å få igjennom denne endringen har de også lagt inn en alternativ løsning der spørsmålet om søndagsåpent skal avgjøres lokalt. Regjeringen fremmer dette forslaget uten å gå i dialog med partene i arbeidslivet om gjeldende lovverk og uten kunnskap om konsekvensene av forslaget. Mange er bekymret og det med rette. Varehandelen er Norges nest største næring og sysselsetter 370 000 ansatte.

Dersom det innføres en ny arbeidsdag for denne næringen som helhet, vil det også få betydelige konsekvenser for de bransjene som er knyttet til den. Skal butikken ha åpent er det blant annet behov for renhold, varer må produseres og transporteres både fra produsent og fra lager. I FAFO-rapporten som ble lagt frem i slutten av februar kom det frem at omtrent 200 000 ansatte i varehandelen og 47 000 i tilstøtende næringer må belage seg på en ny arbeidsdag dersom regjeringens forslag går igjennom.

Dette er et forsiktig anslag og kommer i tillegg til de 46 000 i varehandelen som allerede jobber søndag i dag. Mye av fellesskapet og samværet i familien og lokalsamfunnet er bygget opp rundt helgen – og særlig søndagen – som en fridag. En annen side av denne saken er at dette også kommer til å påvirke familien. Søndag er dagen da foreldre heier på barna fra sidelinja på fotballbanen, møter venner for sosialt samvær, går turer eller møtes for å planlegge loppemarked og lignende til inntekt for korpset eller klasseturen.

Regjeringens forslag om søndagsåpne butikker har skapt stor motstand og engasjerer bredt i hele folket. Det er en viktig sak for oss i Arbeiderpartiet, og markerer et tydelig skille i verdispørsmålet om hva slags lokalsamfunn vi ønsker. Derfor må vi i fellesskap si et klart og tydelig NEI til denne utviklingen.

Høringsfristen i denne saken er 30.6.2015. Av de 110 høringssvarene som til nå har kommet inn til Kulturdepartementets sier 107 nei og bare 3 ja til søndagsåpne butikker. Dette mener jeg viser at «grasrota» ikke er enige med regjeringen når det gjelder søndagsåpne butikker. Å lytte til folk og ivareta folkets ønsker er vel noe av den viktigste jobben en politiker kan gjøre som ombud for dem.

 Spørsmål til ordføreren

  1. Ønsker ordføreren å åpne for mer søndagshandel eller bør søndagen beholdes som en generell fridag?
  2. Hvordan tror ordføreren at næringslivet i kommunen ser på et forslag om søndagsåpne butikker?

Forslag til vedtak:

  1. Malvik kommunestyre ønsker ikke at det skal åpnes for økt søndagshandel i Malvik.
  2. Malvik kommunestyre vil si nei til økt tilgang til søndagsåpne butikker dersom regjeringen åpner for at kommunene kan vedta dette.
  3. Malvik kommunestyre ber rådmannen om å sende svar på høringen fra kulturdepartementet angående denne saken hvor man utrykker at kommunen ikke støtter regjeringens forslag om søndagsåpne butikker.