Kommunen støtter TV-aksjonen

MALVIK: Formannskapet i Malvik har vedtatt å oppnevne en kommunekomite med Ordfører som leder i forbindelse med TV-aksjonen i høst. Samtidig har Formannskapet vedtatt at kommunen skal bidra med kr 1,- pr innbygger som utgjør kr 13.592,- (basert på innbyggertall pr 20.05.15)

Årets TV-aksjon går til Regnskogfondet som jobber for å bevare noen av verdens største, sammenhengende regnskogområder i Peru, Brasil, Kongo og på øya Ny-Guinea. Disse områdene er større enn Norge og Danmark til sammen. Verdens regnskoger er under et voldsomt press og hvert minutt forsvinner regnskogområder for alltid. Regnskogen bidrar til å regulere klimaet på kloden, den er dessuten hjemmet for om lag 260 millioner mennesker. Disse blir drevet ut i fattigdom hvis skogen raseres. Ved å bevare regnskogene, bevarer vi også et biologisk skattkammer med 50 – 80 prosent av landjordas arter.

Formannskapet i Malvik ønsker at Malvik kommune skal gjennomføre en god TV-Aksjon og da trenges det frivillige. TV-aksjonen arrangeres søndag 18. oktober, og kommunekomiteen skal jobbe for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, foreninger, idrettslag og bøssebærere